無敵翻譯有限公司

導覽選單

Our Service

รายการให้บริการ

Multi-language

รายการให้บริการ

*

แปลเอกสาร:

บริษัทซุปเปอร์ทรานสเลชั่น จำกัดให้บริการแปลภาษานานาชาติกว่า 100 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศ เมื่อแปลเสร็จแล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาอีกท่านมาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
นักแปลและผู้ตรวจเอกสารทุกท่านนอกจากจะมีประสบการณ์ด้านการแปลมาอย่างโชคโชนแล้ว ยังได้ร่วมมือกับบริษัทเป็นเวลานานหลายปี มีประวัติการทำงานที่ดีเยี่ยม มีความตั้งใจ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานแปลทุกชิ้นอย่างตั้งใจ
พร้อมทั้งใช้ภาษาที่สละสลวยในการแปลให้ตรงกับต้นฉบับมากที่สุด
บริษัทเราให้บริการแปลภาษากว่า100ภาษา อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมันฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน อิตาลี โปรตุเกส อาหรับ กรีก ฮอลแลนด์ สวีเดน ฟินแลนด์ ตุรกี ฮีบรู และไทย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม เป็นต้น

บริการแปลเอกสาร:

เอกสารต่างๆ ใบเสร็จ จดหมายธุรกิจ สารบัญ วิทยานิพนธ์ นิตยาสารวิชาการ หนังสือ คู่มือ ตารางมาตรฐาน ใบคำร้อง สัญญา แปลหน้าเว็บ เอกสารISO คู่มือคุณภาพ แปลรายงานอิเล็คตรอน เครื่องยนต์ การแพทย์ ยา ชีวเคมี กระแสไฟฟ้า เทคโนโลยี กฎหมาย เป็นต้น

บริการแปลมัลติมิเดีย:

วิดีโอ DVDพากย์เสียง หรือคำบรรยาย
แปลหลากหลายภาษา

Interpreter

บริการล่าม

*

บริการล่าม:

พวกเราให้บริการลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ เลือกผู้แปลที่มีประสบการณ์ มนุษยสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือสูงเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ท่านไม่จำเป็นต้องจ้างล่ามประจำ ทำให้ธุรกิจของท่านคล่องตัวขึ้น
ล่ามของเรานอกจากจะมีใบอนุญาตการเป็นล่ามจากต่างประเทศแล้วยังมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาอย่างมากมาย มีความคุ้นเคยกับการติดต่อหน่วยงานรัฐ องค์กรระดับประเทศ งานสัมมนาของบริษัทขนาดใหญ่ การประชุมเจรจาการค้า งานแถลงข่าว งานประจำปีบริษัททั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นต้น ซึ่งมีประวัติการร่วมมือกับลูกค้าที่ดี ได้รับคำชมและความเชื่อถือจากลูกค้ามากมาย
ล่ามเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการติดต่องาน จึงต้องมีประสบการณ์และได้รับการอบรมมาอย่างเป็นมืออาชีพ ล่ามที่มีคุณภาพนอกจากจะต้องมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเอง มีการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงานใส่ใจในลูกค้า ถือคติ “ลูกค้าสำคัญที่สุด” ให้บริการแปลอย่างสุดความสามารถ
ล่ามของบริษัทเรานอกจากจะมี “ความเป็นมืออาชีพ”แล้ว ยังมีการแสวงหาความเป็นเลิศ ด้วยเหตุนี้ ล่ามของเราจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขยันหาความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อคงความเป็นเลิศด้านการแปล

บริการล่าม

 • ล่ามฉับพลัน
 • ล่ามต่อเนื่อง
 • ล่ามติดตามตัว
 • ล่ามที่ประชุม
 • ล่ามงานแสดง

ข้อดีของเรา

 • บริการอุปกรณ์สำหรับล่ามฉับพลัน
 • บริการล่าม เราสามารถให้บริการตามที่ลูกค้าต้องการในแบบต่างๆ

Proofreading

บริการตรวจต้นฉบับที่สมบูรณ์

*

บริการตรวจแก้ไขงาน/พิสูจน์อักษร

พวกเรามีบุคลากรตรวจต้นฉบับที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากที่สุด ซึ่งเป็นบุคลากรที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ก่อนที่ท่านจะได้รับต้นฉบับ บุคลากรเหล่านี้จะตรวจสอบต้นฉบับให้ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับบริการการแปลที่มีคุณภาพสูงสุด
บริษัทของเรายังมีบริการตรวจแก้ไขงานโดยชาวต่างชาติที่เป็นมืออาชีพ

Notarization

บริการรับรองเอกสาร

*

บริการรับรองเอกสาร

บริษัทเราเป็นบริษัทแปลภาษาที่รัฐบาลอนุญาตให้จดทะเบียน ให้บริการรับรองเอกสารย้ายถิ่นฐานและศึกษาต่อของแต่ละประเทศและกรอกใบปรึกษาเอกสารย้ายถิ่นฐาน จากแปลถึงรับรองเอกสาร ขั้นตอนทั้งหมดทำให้ท่านประหยัดแรงและเวลา

รับรองแปลเอกสารหลายภาษา

สามารถดำเนินการรับรองหรือเอกสารพยานหลายภาษา:จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน เวียดนาม ฝรั่งเศส ไทย เยอรมัน เป็นต้น

เอกสารพยาน

เป็นพยานแปลในศาล กระทรวงต่างประเทศ สถานทูต

ระยะเวลาการรับรอง

เอกสารธรรมดา:ระยะเวลาแปล2-4วัน (แปล1-2วัน รับรองเอกสาร 1-2 วัน ยื่นกระทรวงต่างประเทศ 3 วัน ส่งเอกสารทางไปรณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS อีก 1 วัน ทั้งสิ้น 8 วัน)
เอกสารด่วน:หากต้องการเอกสารด่วน กรุณาโทรสอบถาม ขอบคุณค่ะ

ประเภทเอกสารรวมถึง

 • ด้านเอกสารส่วนตัว:ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร ใบกำกับภาษี ทะเบียนสมรส ใบหย่า ประวัติส่วนตัว เรซูเม่ ใบตรวจโรค บันทึกการรับวัคซีน ใบทหาร ใบมอบอำนาจ ใบภาษี เป็นต้น
 • ด้านวุฒิการศึกษา:ใบวุฒิการศึกษา ใบแจ้งผลการเรียน ใบรับรองคุณสมบัติ จดหมายแนะนำ เป็นต้น
 • ด้านการเงินและทรัพย์สิน :โฉนดที่ดิน โฉนดอาคารพาณิชย์ หลักฐานเงินฝาก หลักฐานเงินได้บันทึกซื้อขายหุ้น ใบยื่นแสดงภาษี
 • ด้านองค์กร :ใบประกอบกิจการ ใบจดทะเบียนบริษัท บันทึกการประชุม สัญญา รายชื่อหุ้นส่วน/ผู้บริหาร แผนผังองค์กร แบบฟอร์มหนี้สิน เป็นต้น
ใบเสนอราคา